Regulamin testuj krem do stóp

Regulamin Akcji testowania kremu do stóp Garra Rufa Cosmetics

 I. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin akcji testowania kremu do stóp Garra Rufa Cosmetics określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres akcji testowania i zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w akcji testowania, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
 2. Organizatorem akcji testowania kremu do stóp Garra Rufa Cosmetics (dalej również: „Akcja”) jest PROFICENCE Leszek Opala z siedzibą w Opalenicy, Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica, wpisana do rejestru CEIDG, pod numerem NIP: 7881829698, REGON: 301353895
 3. Akcja testowania prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Garra Rufa Cosmetics (dalej również: „Sklep”), dostępnego pod adresem URL: https://www.garrarufacosmetics.pl/ oraz profili mediów społecznościowych marki Garra Rufa Cosmetics, tj. Instagrama https://www.instagram.com/garra_rufa_cosmetics_polska/ oraz Facebooka https://www.facebook.com/GarraRufaCosmeticsPL
 4. W Akcji testowania mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w akcji testowania stają się uczestnikami Akcji testowania (dalej również: „Uczestnik”).

II. Przedmiot Akcji testowania i warunki skorzystania z Akcji testowania.

 1. Przedmiotem Akcji testowania jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z możliwości zakupu jednego minikremu do stóp Garra Rufa Cosmetics o pojemności 10 ml w promocyjnej cenie 5 zł z darmową wysyłką przy opcji wyboru dostawy Poczta Polska. Uczestnik zobowiązuje się do spełnienia warunków udziału w Akcji testowania, opisanych dokładnie w punkcie II.4 Regulaminu Akcji testowania. Każdy Uczestnik, który spełni określone wymagania w punkcie II.4 Regulaminu Akcji testowania, otrzyma kod rabatowy -25% na kolejne zakupy w e-sklepie Garra Rufa Cosmetics.
 2. Akcja testowania trwa od 18.08.2022 r. do momentu wyczerpania liczby minikremów do stóp o pojemności 10 ml w promocyjnej cenie 5 zł (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
 3. Udział w Akcja testowania jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcja testowania nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktu podlegającego Akcji testowania).
 4. Aby wziąć udział w Akcji testowania, należy:
 • dodać do koszyka 1 minikrem do stóp znajdujący się pod linkiem: https://garrarufacosmetics.pl/pl/p/TESTUJ-Krem-do-stop-MINI/91 objęty Akcją testowania;
 • dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) jednocześnie (w ramach tej samej umowy sprzedaży) 1 minikremu objętego Akcją testowania;
 • zapoznać się i zaakceptować Regulamin,
 • zapisać się do newslettera Garra Rufa Cosmetics,
 • dodatkowo po dodaniu opinii na temat kremu do stóp Garra Rufa Cosmetics w e-sklepie www.garrarufacosmetics.pl pod produktem pełnowymiarowym (tutaj), Uczestnik akcji otrzyma kod zniżkowy -25% na kolejne zakupy w e-sklepie Garra Rufa Cosmetics. Aby zidentyfikować opinię Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany podpisać swój komentarz na temat kremu do stóp Garra Rufa Cosmetics, używając początku nazwy swojego adresu e-mail, który pozostawi w bazie newslettera garrarufacosmetics.pl
 1. Akcja testowania nie łączy się z przecenami oraz innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.
 2. W Akcji testowania, Uczestnik może brać udział tylko raz, kupując 1 minikrem do stóp Garra Rufa Cosmetisc o pojemności 10 ml w promocyjnej cenie 5 zł.
 3. Uczestnik Akcji testowania, będący konsumentem, jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży produktu zakupionego w ramach Akcji testowania.

III. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji testowania, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@garrarufacosmetics.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: PROFICENCE Leszek Opala, Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica (dalej również: „Reklamacje”).
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://garrarufacosmetics.pl/pl_PL/i/Regulamin-Balsam-na-5/26 i  wchodzi w życie od dnia 16.08.2022 roku.
 2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: https://garrarufacosmetics.pl/regulamin-sklepu
 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Akcji testowania będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://www.garrarufacosmetics.pl/regulamin-sklepu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji testowania, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Akcji testowania spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Akcji testowania w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem zmiany.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl